CO NAS WYRÓŻNIA

CO NAS WYRÓŻNIA?

1

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

przedmioty i wymagania dostosowane do potrzeb i zdolności konkretnego ucznia.
2

NAUCZYCIELE

pomagają odkrywać i rozwijać w uczniach ich faktyczne zdolności.
3

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

w małych grupach, o zróżnicowanych poziomach zaawansowania.
4

MOTYWACJA

przez mądre i realne cele.
5

BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJAZNA ATMOSFERA SZKOŁY

U nas uczeń jest wymagającym partnerem nauczyciela.

W KAZIMIERZU WIELKIM:

  • nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczynamy od klasy I,
  • realizacja języka angielskiego w wymiarze 18 godzin (I i II klasa 5 godz. /tygodniowo; III i IV klasa 4 godz./tygodniowo)
  • realizacja drugiego języka w wymiarze 11 godzin (I, II i III klasa 3 godz./tygodniowo; IV klasa 2 godz./tygodniowo)
  • wymiar godzin z przedmiotów rozszerzonych zapewnia bardzo dobre opanowanie materiału szkoły średniej w zakresie tych przedmiotów,
  • dbamy o rozwój kulturalny naszych uczniów proponując wyjazdy i wyjścia do teatrów, muzeów i uczestnictwo w różnorodnych imprezach kulturalnych,
  • organizujemy wycieczki ukazując młodzieży piękno naszego kraju, Europy i Świata,
  • włączamy uczniów w życie społeczne na rzecz szkoły i środowiska poprzez akcje charytatywne i działalność wolontariatu szkolnego.

Sprawdź, jak zostać uczniem Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Poznaj zasady rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 17

  • dummy+48 81 534 22 45

  • dummy+48 512 590 799

  • dummy sekretariat@lokw.pl         

© Copyright Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie 2023.