OFERTA EDUKACYJNA

NASZE ATUTY

 • klasy liczące 16-18 osób,
 • lekcje języków obcych w małych grupach,
 • nowoczesne metody nauczania, przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo uczniów,
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów,
 • zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, wyjazdy do najlepszych teatrów w kraju, udział w imprezach kulturalnych, rajdy, wycieczki, udział w akcjach charytatywnych,
 • naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, w budynku zlokalizowanym w samym sercu Lublina.

INDYWIDUALNY SYSTEM ROZSZERZEŃ

Uczeń realizuje wybrane przez siebie rozszerzenia już od klasy I-szej, mając możliwość wyboru od 2 do 4, a nawet 5 rozszerzeń, dokonując wyboru jednego przedmiotu z każdego z następujących bloków:

 • język polski albo informatyka, albo chemia,
 • geografia albo biologia,
 • matematyka albo wos,
 • historia albo fizyka,
 • jeden z następujących języków: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski.

Niezależnie od preferencji uczeń musi wybrać co najmniej 1 przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym spośród następujących: historia, biologia, chemia, fizyka, geografia (Rozporządzenie MEN z dn. 07.02.2012).

NAUCZYMY CIĘ JĘZYKÓW OBCYCH

+ JĘZYK ANGIELSKI w zakresie ROZSZERZONYM w wymiarze 6 GODZIN na TYDZIEŃ przez 3 LATA!

Grupy o zróżnicowanym poziomie zaawansowania - maksimum 12 osób w grupie.

+ DRUGI JĘZYK w wymiarze 3 GODZIN na TYDZIEŃ przez 3 LATA!

Do wyboru*:

 • niemiecki,
 • hiszpański
 • francuski,
 • rosyjski,
 • włoski.

* Minimum 5 osób w grupie językowej.

W sprawie przyjęcia ucznia do trzyletniego Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:

   +48 81 534 22 45
   +48 512 590 799
   sekretariat@lokw.pl

Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 17

 • dummy+48 81 534 22 45

 • dummy+48 512 590 799

 • dummy sekretariat@lokw.pl         

© Copyright Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie 2022.