FUNDACJA

Fundacja Ratione Fortes

Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie jest Fundacja Ratione Fortes, nad którą sprawuje nadzór Minister Edukacji Narodowej.

Statutowy cel Fundacji to działalność społecznie użyteczna dla dobra ogółu. Fundacja realizuje ten cel nie tylko poprzez prowadzenie szkół, ale także wszechstronnie wspomagając dzieci i młodzież w kształtowaniu właściwych postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych oraz wspierając rozwój kultury, a także organizując wolontariat i akcje charytatywne. Patronuje Ogólnopolskiemu Przeglądowi Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim oraz akcji “Twój Dar Serca dla Hospicjum“, jest inicjatorem edukacji samorządowej, Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Plastycznego “ Lublin - Moja Mała Ojczyzna “ oraz współorganizatorem regionalnej akcji ‘’ Transplantacja- jestem na TAK’’.

Prowadząc działalność pożytku publicznego, Fundacja promuje i wspiera również rozmaite formy ekspresji artystycznej dzieci i młodzieży (Teatr Małych Form “ K “), dba o rozwój czytelnictwa (jest beneficjentem programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa ), angażuje się w organizację targów i wystaw (m.in. w coroczne targi edukacyjne).

Skład fundacji:

 • Ewa Marta Chołojczyk– Prezes,
 • Jan Tadeusz Skrok - Wiceprezes,
 • Małgorzata Anna Różańska - Sekretarz,
 • Krystyna Regina Stelmach - Członek rady nadzorczej,
 • Adam Józef Sielanko - Członek rady nadzorczej,
 • Elżbieta Nawrot - Członek rady nadzorczej,
 • Bożena Irena Wójtowicz - Członek rady nadzorczej,
 • Małgorzata Monika Mozer - Członek rady nadzorczej,
 • Paweł Włodzimierz Piskorz - Członek rady nadzorczej,
 • Joanna Szyszkowska - Członek rady nadzorczej,
 • Sebastian Karol Kot - Członek rady nadzorczej.

 

Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 17

 • dummy+48 81 534 22 45

 • dummy+48 512 590 799

 • dummy sekretariat@lokw.pl         

© Copyright Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie 2023.