O NAS

W Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie to UCZEŃ jest w centrum procesu kształcenia i wychowania.

Albert Einstein, wspominając swoje lata szkolne, powiedział:

„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”.

W Kazimierzu Wielkim najistotniejszym elementem kształcenia jest indywidualizacja procesu nauczania, a w konsekwencji podejście do ucznia, który staje się wymagającym partnerem dla nauczyciela. Dlatego właśnie konkretnemu uczniowi podporządkowuje się w Kazimierzu Wielkim całą edukacyjną strategię, pozwalając mu na dużą swobodę wyboru przedmiotów w wariancie rozszerzonym.

Z punktu widzenia szans na odniesienie sukcesu edukacyjnego nie ma sensu, naszym zdaniem, stawianie wszystkim uczniom jednakowej poprzeczki wymagań. Nie działa też negatywna motywacja, ponieważ stres z powodu niespełnienia oczekiwań paraliżuje młodego człowieka, a szkoła powinna go uczyć wiary w siebie i stawiania czoła wyzwaniom. Wymierny sukces staje się osiągalny, jeśli nauczyciel ma szansę poznać i zrozumieć ucznia, motywować go wyznaczając mądre i realne cele.   

W Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie nie chcemy budować złudnego wrażenia, że oferujemy wszystko, a tymczasem tym, którzy do nas przychodzą, w rzeczywistości dawać jedynie to samo, co inni. Naszym celem jest budowanie szkoły, która dla uczniów i rodziców jest gwarantem najwyższego poziomu dydaktycznego i wychowawczego. Rodzice uczniów Kazimierza Wielkiego mogą być spokojni, że ich dzieci przy wsparciu szkoły będą rozwijać się i stawać mądrymi i prawymi ludźmi. To zdecydowanie ważniejsze niż jakiekolwiek rankingi i statystyki. Wiemy, że rodzice potrafią to docenić.

Rozpoczęliśmy działalność w Lublinie 1 września 2014 roku i optymistycznie patrzymy w przyszłość. Uczymy i wychowujemy młodych ludzi w oparciu o tradycyjne wartości, kształtujemy otwarte umysły zdolne do twórczej pracy, umiejąc odnaleźć się we współczesnym świecie.  Do naszego liceum w Lublinie mogą uczęszczać uczniowie o dowolnym światopoglądzie, którzy respektować będą zapisy zawarte w statucie szkoły.

Wychowanie i wykształcenie na wysokim poziomie obywatela Polski, Europy i Świata, przygotowanego do pełnienia odpowiedzialnych funkcji i prestiżowych stanowisk, świadomego własnej wartości, tolerancyjnego i otwartego na potrzeby drugiego człowieka

Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie to:

 • zespół nauczycieli, którzy pomagają odkryć i rozwijać w uczniach ich zdolności,
 • przyjazna atmosfera, w której każdy uczeń jest zauważony i zaopiekowany,
 • opieka dydaktyczna nad uczniem przygotowującym się do konkursów i olimpiad,
 • nauka języków w małych grupach z uwzględnieniem poziomu zaawansowania wiedzy ucznia z tego języka,
 • nauka w małych, przyjaznych klasach,
 • bezpieczeństwo,
 • dobrze wyposażone sale i pracownie lekcyjne,
 • korzystna lokalizacja budynku szkoły.

Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 17

 • dummy+48 81 534 22 45

 • dummy+48 512 590 799

 • dummy sekretariat@lokw.pl         

© Copyright Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie 2022.