Współpraca z poradnią

Przypominamy, że każda szkoła jest przypisana do konkretnej poradni psychologiczno – pedagogicznej. Nasze Liceum podlega pod Zespół Poradni nr 1, który mieści się na ul. Magnoliowej 8 w Lublinie. Pracownicy poradni służą wsparciem uczniom i rodzicom w różnych sytuacjach, prowadzą diagnozę zaburzeń i deficytów rozwojowych oraz terapię. Wydają stosowne opinie oraz orzeczenia.

Na stronie poradni https://zp1.lublin.eu/ znajdują się wszelkie niezbędne informacje odnośnie jej funkcjonowania.

Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 17

  • dummy+48 81 534 22 45

  • dummy+48 512 590 799

  • dummy sekretariat@lokw.pl         

© Copyright Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie 2023.