TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM

Już po raz DWUNASTY zapraszamy wszystkie szkoły z Lubelszczyzny do udziału w akcji charytatywnej
Twój Dar Serca dla Hospicjum!

 

Obejrzyj galerie z akcji podejmowanych w szkołach!

Akcja polega na organizowaniu przez szkoły wydarzeń artystycznych, kulturalnych oraz kiermaszów, podczas których zbierane będą środki na rzecz Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

Aby zgłosić szkołę do Akcji:

 • Przyjedź do sztabu organizacyjnego akcji i pobierz materiały – puszka, plakaty, film edukacyjny.
 • Miej ze sobą następujące dane: pełna nazwa szkoły, adres, nr telefonu do szkoły, adres e-mail szkoły, nazwisko dyrektora szkoły, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail  koordynatora Akcji w szkole, dane na temat liczby uczniów w szkole. Możesz również wysłać powyższe dane na adres e-mail głównego koordynatora Akcji: laguna.aga@interia.pl  

UWAGA!

 • Prosimy o wpłatę zebranych pieniędzy na konto Hospicjum.
 • Sugerujemy, aby w szkole powołać komisję, która policzy pieniądze i przekaże je na konto Hospicjum.

Otrzymane wsparcie finansowe będzie przeznaczone na:

 • zakup leków,
 • zakup środków higienicznych,
 • zakup materiałów opatrunkowych,
 • zakup sprzętu medycznego,
 • naprawy sprzętu medycznego.

Ważne terminy:

 • 2 marca 2020 - 3 kwietnia 2020 – wydawanie puszek i materiałów, w godz. 8:00 – 16:00 w sztabie akcji;
 • 2 marca 2020 - 15 maja 2020 – zbiórka pieniędzy w szkołach;
 • do 31 maja 2020 – wpłacanie pieniędzy ze zbiórki na konto Hospicjum;
 • czerwiec 2020 – koncert podsumowujący Akcję (dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie).

Ważne informacje:

Organizator Akcji: Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Lider organizacyjny: Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Główny Koordynator: Agata Łaguna, tel. 888-979-525, e-mail: laguna.aga@interia.pl

Sztab akcji:
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Aleje Racławickie 17 (kamienica na rogu z ul. Głowackiego)
20-059 Lublin

Dane do przelewu:   
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Lędzian 49, 20-828 Lublin
73 1240 2382 1111 0000 3923 3280 PLN
z dopiskiem w tytule: „Twój Dar Serca”

Witryna organizatora:

   www.hospicjum.lublin.pl

Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 17

 • dummy+48 81 534 22 45

 • dummy+48 512 590 799

 • dummy sekretariat@lokw.pl         

© Copyright Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie 2022.