Co nas wyróżnia

 1. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
  przedmioty i wymagania dostosowane do potrzeb i zdolności konkretnego ucznia.

 2. NAUCZYCIELE
  pomagają odkrywać i rozwijać w uczniach ich faktyczne zdolności.

 3. NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
  w małych grupach, o zróżnicowanych poziomach zaawansowania.

 4. MOTYWACJA
  przez mądre i realne cele.

 5. BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJAZNA ATMOSFERA SZKOŁY
  U nas uczeń jest wymagającym partnerem nauczyciela.

 

W KAZIMIERZU WIELKIM:

 • nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczynamy od klasy I,
 • realizacja języka angielskiego w wymiarze 18 godzin (I i II klasa 5 godz. /tygodniowo; III i IV klasa 4 godz./tygodniowo)
 • realizacja drugiego języka w wymiarze 11 godzin (I, II i III klasa 3 godz./tygodniowo; IV klasa 2 godz./tygodniowo)
 • wymiar godzin z przedmiotów rozszerzonych zapewnia bardzo dobre opanowanie materiału szkoły średniej w zakresie tych przedmiotów,
 • dbamy o rozwój kulturalny naszych uczniów proponując wyjazdy i wyjścia do teatrów, muzeów i uczestnictwo w różnorodnych imprezach kulturalnych,
 • organizujemy wycieczki ukazując młodzieży piękno naszego krajuEuropy i Świata,
 • włączamy uczniów w życie społeczne na rzecz szkoły i środowiska poprzez akcje charytatywne i działalność wolontariatu szkolnego.

 

Sprawdź, jak zostać uczniem Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
POZNAJ ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji

 

Informacje z życia szkoły


Aktualności