Zasady rekrutacji do liceum

Jak zostać uczniem Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie?

Bez egzaminu wstępnego przyjmujemy:

 • laureatów konkursów przedmiotowych,
 • uczniów, którzy uzyskali średnią 4,00 na I semestr w klasie VIII szkoły podstawowej z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria, przyjmowani będą kandydaci z najwyższą średnią na I semestr VIII klasy szkoły podstawowej.

Jeżeli w klasach pierwszych, po przeprowadzeniu rekrutacji, będą wolne miejsca, uczniowie niespełniający powyższych warunków mogą przystąpić do egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki.

Kolejne kroki postępowania rekrutacyjnego:

 1. Wypełnij kwestionariusz.
 2. Dostarcz do naszego sekretariatu kwestionariusz, zaświadczenie o ocenach uzyskanych na I semestr klasy VIII szkoły podstawowej.
  (osobiście lub możesz przesłać mailem na adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 3. Dokumenty możesz składać do sekretariatu szkoły od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku.
 4. Przyjdź na Dzień Otwartych Drzwi w szkole 16 marca 2024 roku w godz. 10.00-13.00 
 5. Powiedz rodzicom o spotkaniu z dyrektorem szkoły 21 marca 2024 roku godz. 18.00.
 6. 10 maja 2024 roku poznasz ogłoszenie wyników rekrutacji (podanie terminu egzaminów wstępnych dla kandydatów niespełniających minimalnych wymogów rekrutacji)
 7. Po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej Twoi Rodzice lub opiekunowie prawni podpiszą z nami umowę (do pobrania w sekretariacie) i wpłać bezzwrotne wpisowe (osoby, które otrzymają pozytywną opinię Komisji Rekrutacyjnej 10.05.2024 r., proszone są o wpłacenie wpisowego do dnia 30.05.2024 r.).
 8. W sierpniu 2024 nastąpi ewentualna rekrutacja uzupełniająca do „Kazimierza Wielkiego”
 9. 30 sierpnia 2024 r. godz. 10.00 weź udział w teście poziomującym z języka angielskiego.
 10. Po zakończeniu roku szkolnego złóż w sekretariacie naszej szkoły wymagane dokumenty:
 • umowę podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (proszę dostarczyć w terminie późniejszym po otrzymaniu zaświadczenia ze szkoły),
 • ewentualne orzeczenie lub opinię z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej,
 • podpisaną na odwrocie fotografię do legitymacji szkolnej.

Opłaty w roku szkolnym 2024/2025:

 • wpisowe: 1000 zł;
 • czesne (płatne przez 12 miesięcy przez 4 lata nauki): 1100 zł;
 • laureaci olimpiad ogólnopolskich i kuratoryjnych konkursów przedmiotowych płacą czesne w wysokości 880 zł przez 4 lata nauki;
 • za drugie dziecko uczące się w LO im. Kazimierza Wielkiego przysługuje 100 zł zniżki.

W kolejnych latach nauki opłaty mogą zostać zwaloryzowane o wskaźnik inflacji.

Uczniowie, którzy uzyskają średnią ocen na półrocze co najmniej 5,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 120 zł. 

W przypadku wolnych miejsc w sierpniu 2024 r. przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt:

ikona telefonu +48 81 534 22 45
ikona telefonu +48 512 590 799
Ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Książki