Fundacja

Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie jest Fundacja Ratione Fortes, nad którą sprawuje nadzór Minister Edukacji Narodowej.

Statutowy cel Fundacji to działalność społecznie użyteczna dla dobra ogółu. Fundacja realizuje ten cel nie tylko poprzez prowadzenie szkół, ale także wszechstronnie wspomagając dzieci i młodzież w kształtowaniu właściwych postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych oraz wspierając rozwój kultury, a także organizując wolontariat i akcje charytatywne. Patronuje Ogólnopolskiemu Przeglądowi Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim oraz akcji “Twój Dar Serca dla Hospicjum“, jest inicjatorem edukacji samorządowej, Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Plastycznego “ Lublin - Moja Mała Ojczyzna “ oraz współorganizatorem regionalnej akcji ‘’ Transplantacja- jestem na TAK’’.

Ludzie siedzący na krzesłach

Skład fundacji:

  • Ewa Marta Chołojczyk– Prezes,
  • Krystyna Regina Stelmach - Wiceprezes,
  • Małgorzata Anna Różańska - Sekretarz,
  • Sebastian Karol Kot - członek rady Fundacji,
  • Małgorzata Monika Mozer - członek rady Fundacji,

 

 

  • Elżbieta Nawrot - członek rady Fundacji,
  • Paweł Włodzimierz Piskorz - członek rady Fundacji,
  • Adam Józef Sielanko - członek rady Fundacji,
  • Joanna Szyszkowska - członek rady Fundacji,
  • Bożena Irena Wójtowicz - członek rady Fundacji