Dokumenty

Wszystkich uczniów i ich rodziców zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które znajdują się na naszej stronie internetowej. Prosimy o przeczytanie informacji RODO, Statutu Liceum Czteroletniego, Procedur postępowania w ramach Bezpiecznej Szkoły i Regulaminu funkcjonowania Liceum w czasie epidemii covid-19. Ponadto przed każdą wycieczką szkolną rodzic lub prawny opiekun dziecka musi podpisać zgodę na udział w wycieczce, która również znajduje się na naszej stronie. Konieczne jest także zapoznanie się z regulaminem wycieczki szkolnej, który określa jak uczniowie powinni się podczas niej zachowywać.

Dokumenty

RODO - informacja

Czytaj więcej

Statut Liceum Czteroletniego

Czytaj więcej

Bezpieczna szkoła. Procedury postępowania.

Czytaj więcej

Regulamin wycieczki szkolnej

Czytaj więcej

Zgoda opiekunów na udział w wycieczce

Czytaj więcej

Regulamin funkcjonowania Liceum w czasie epidemii COVID-19

Czytaj więcej