Projekty

Wraz z uczniami i ich rodzicami bierzemy udział w różnego rodzaju projektach. W szkole działa „Koło Wolontariatu”, które prężnie współpracuje z instytucjami działającymi na terenie Lublina, m.in. z Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin czy też z Fundacją Dwa Skrzydła Anioła. Nasi uczniowie każdego tygodnia odwiedzają pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, dotrzymując im towarzystwa i spędzając z nimi czas na świeżym powietrzu. Jesteśmy także dumni z brania udziału w akcji charytatywnej Twój Dar Serca Dla Hospicjum, w którą zaangażowało się wiele szkół z terenu Lubelszczyzny.

 

Projekty o charakterze edukacyjnym

Oczywiście wiele naszych projektów ma także charakter edukacyjny. Nasi uczniowie biorą m.in. udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Lublin – moja mała ojczyzna”. Pozwala im to lepiej poznać miejsce, w którym żyją i dorastają, a także dowiedzieć się czegoś o jego przeszłości. Ponadto od 1999 roku jesteśmy organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim. Miłośnicy jego twórczości spotkają się każdego roku.


Plakat 01

Przegląd Szekspirowski

Czytaj więcej

Dar serca plakat 01

Twój Dar Serca Dla Hospicjum

Czytaj więcej

Plakat konkursowy 01

Konkurs wiedzy

Czytaj więcej

Wolontariat

Wolontariat

Czytaj więcej

Informacje z życia szkoły


Aktualności