Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024:

  • Wpisowe: 1000 złotych (jednorazowo)
  • Czesne: 900 złotych (płatne przez 12 miesięcy przez 4 lata nauki, w kolejnych latach nauki kwota może zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).

Laureaci olimpiad ogólnopolskich i kuratoryjnych konkursów przedmiotowych płacą czesne w wysokości 720 zł przez 4 lata nauki.
za drugie dziecko uczące się w LO im. Kazimierza Wielkiego przysługuje 60 zł zniżki miesięcznie.

Uczniowie, którzy uzyskają średnią ocen na półrocze co najmniej 5,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 120 zł.

 

Dłoń sięgająca po dokumenty

Informacje z życia szkoły


Aktualności