Oferta edukacyjna liceum

NASZE ATUTY

 • klasy liczące 16-18 osób,
 • lekcje języków obcych w małych grupach,
 • nowoczesne metody nauczania, przyjazna atmosferabezpieczeństwo uczniów,
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów,
 • zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, wyjazdy do najlepszych teatrów w kraju, udział w imprezach kulturalnych, rajdy, wycieczki, udział w akcjach charytatywnych,
 • naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, w budynku zlokalizowanym w samym sercu Lublina.

Ludzie korzystający z komputera 02

PROFILE KLAS

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy utworzyć trzy klasy pierwsze:

+ KLASA O PROFILU BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM

 • obowiązkowe przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia i chemia;

+ KLASA O PROFILU MATEMATYCZNYM

 • obowiązkowy przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka;
 • obowiązkowo do wyboru jeden z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym: geografia albo fizyka;
 • możliwość realizacji w zakresie rozszerzonym dodatkowego przedmiotu: informatyka;

+ KLASA O PROFILU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZYM

 • obowiązkowo do wyboru minium dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, język polski, historia.

 

NAUCZYMY CIĘ JĘZYKÓW OBCYCH

W czteroletnim liceum realizacja JĘZYKA ANGIELSKIEGO w wymiarze 18 godzin (I i II klasa 5 godz. /tygodniowo; III i IV klasa 4 godz./tygodniowo).

Realizacja DRUGIEGO JĘZYKA w wymiarze 11 godzin (I, II i III klasa 3 godz./tygodniowo; IV klasa 2 godz./tygodniowo)

DRUGI JĘZYK do wyboru*:

 • niemiecki,
 • hiszpański
 • francuski,
 • rosyjski.

* Minimum 5 osób w grupie językowej.