Współpraca z poradnią

Przypominamy, że każda szkoła jest przypisana do konkretnej poradni psychologiczno – pedagogicznej. Nasze Liceum znajduje się pod opieką Zespołu Poradni nr 1, który mieści się na ul. Magnoliowej 8 w Lublinie. Pracownicy poradni służą wsparciem uczniom i rodzicom w różnych sytuacjach, prowadzą diagnozę zaburzeń i deficytów rozwojowych oraz terapię. Wydają stosowne opinie oraz orzeczenia.

Na stronie poradni https://zp1.lublin.eu/ znajdują się wszelkie niezbędne informacje odnośnie jej funkcjonowania.

Osoba pisząca po dokumencie