Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 

We wtorek 26.09 uczniowie klas czwartych "Kazimierza Wielkiego" wzięli udział w XXXIX Pielgrzymce Maturzystów Archidiecezji Lubelskiej na Jasną Górę. Maturzystom towarzyszyli Pani Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele i katecheci a także zaproszony gość, p. Marek Boryga, który dzielił się z uczestnikami świadectwem swojego nawrócenia. Droga na Jasną Górę przebiegała w atmosferze modlitewnego skupienia nad kolejnymi tajemnicami różańca odmawianego w zebranych wśród społeczności szkolnej intencjach.           
Uroczystości pielgrzymkowe rozpoczęła Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskiego klasztoru. Potem odbyło się spotkanie ewangelizacyjne, prowadzone przez ks. Pawła Gołofita. Zwieńczeniem była Msza święta sprawowana przez J.E. ks. Biskupa Adama Baba, który w homilii odniósł się do trudnej wiary młodych we współczesnym świecie i odwagi, której wymaga jej pielęgnowanie. Każdy z młodych pielgrzymów mógł też nawiedzić kaplicę Matki Bożej i w modlitwie przed obliczem Jasnogórskiej Pani złożyć swoje własne prośby.