Wigilia dla Osób w kryzysie bezdomności

”Dla zaistnienia jeszcze większego cudu potrzebny jest KTOŚ,
kto oddaje co ma, kto chce się dzielić z innymi.” 

W przedświątecznym tygodniu wśród uczniów, nauczycieli i pracowników LO im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie została zorganizowana zbiórka darów wzbogacających wigilijny stół,
przy którym usiądą w dniu 22 grudnia 2023 r. podopieczni i pracownicy Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia przy ul. Dolnej Panny Marii 32 w Lublinie.
Na przełomie listopada i grudnia br. na terenie szkoły cztery klasy zorganizowały słodkie kiermasze, z których dochód przeznaczony został na zakup 25 kg karpia oraz chleba i strucli makowych na wieczerzę wigilijną w ośrodku.
Dary zostały przekazane w środę i czwartek 20. i 21. grudnia.

Za zaangażowanie w akcję w sposób szczególny dziękujemy uczniom, rodzicom i wychowawcom klas:
2a - wych. pani Klaudia Gajewska
2b - wych. pani Joanna Czerwonka
2c - wych. pan Sebastian Biaduń
3a - wych. pani Agnieszka Wronka
4a - wych. pani Justyna Mandziuk- Nizińska

Opiekunami akcji były panie prof. Justyna Jasińska i Izabela Harasymiak-Krzyżanowska.