Refleksje z Rekolekcji 21-22.03.2024r.

Wielki Post jest dla wierzących intensywnym czasem przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego i celebrowanie Triduum Paschalnego.

Uczniowie naszej szkoły w czwartek i piątek mieli możliwość uczestniczyć w wielkopostnych rekolekcjach.

Pierwszego dnia w Kościele parafialnym na ul. Popiełuszki zgromadziliśmy się o godz. 9.30, by słuchać nauki rekolekcyjnej głoszonej przez Ojca Michała Kulczyckiego, który podjął temat wiary, opartej na oczekiwaniu na spełnienie obietnic, na wzór Abrahama i zaufania w Bożą interwencję.

W tym dniu asystę liturgiczną podczas Eucharystii przygotowywało nasze Liceum, uczniowie klas: I i III zaśpiewali psalm oraz odczytali czytanie i modlitwę wiernych. Marcin Kociuba - absolwent naszego LO - posługiwał nam jako Organista.

Kolejny dzień rekolekcji rozpoczął się od wniesienia franciszkańskiego Krzyża, a następnie Drogi Krzyżowej prowadzonej przez Rekolekcjonistę, podczas której młodzież była zaproszona do spontanicznego niesienia krzyża. Tematyka rozważań odnosiła się do Miłości, którą jest Jezus Chrystus, do tego, że Miłość nie umiera, ale nabiera odwagi, gdy pomaga.

Po adoracji Najświętszego Sakramentu, rozpoczęła się Msza św. Homilia tym razem dotyczyła historii proroka Jeremiasza. Na koniec Ojciec Rekolekcjonista nam pobłogosławił.

Radości Zmartwychwstania Chrystusa i odnowy serc dla wszystkich. Alleluja!


01
02
03
04
05
05a
06
07
08
09
11
10
12

Informacje z życia szkoły


Aktualności