Matura w „Kazimierzu” na 100%

 

z ogromną radością informujemy, że zdawalność egzaminu maturalnego w naszym Liceum wyniosła 100%. Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów!!!

Wg zestawienia OKE z dnia 9.07.2024 r., biorącego pod uwagę tylko arkusz standardowy oraz maturę z tych przedmiotów, do której przystąpiło więcej niż czworo uczniów, jesteśmy jedną z 12 szkół w Lublinie, która może poszczycić się 100% zdawalnością. Natomiast wśród LICEÓW NIEPUBLICZNYCH zajęliśmy odpowiednio (uwzględniając miejsca ex aequo):

język polski poziom podstawowy

4 miejsce

język polski poziom rozszerzony 

3 miejsce

język angielski poziom podstawowy 

3 miejsce

język angielski poziom rozszerzony 

3 miejsce

matematyka poziom podstawowy

3 miejsce

matematyka poziom rozszerzony 

3 miejsce

biologia 

2 miejsce

chemia 

2 miejsce

geografia 

3 miejsce

 

Nasze średnie wyniki w porównaniu z wynikami liceów ogólnokształcących w Polsce i województwie lubelskim:

 

Przedmiot „Kazimierz”
(w wynikach w nawiasach uwzględniono arkusze niestandardowe)
Polska Województwo lubelskie
Język polski PP 69% (69%) 65% 65%
Język polski PR 75% (76%) 46% 44%
Język angielski PP 92% (92%) 83% 80%
Język angielski PR 78% (78%) 67% 65%
Matematyka PP 84% (84%) 68% 69%
Matematyka PR 51% (51%) 41% 40%
Biologia PR 70% 43% 43%
Chemia PR 62% 40% 43%
Geografia PR 63% (64%) 46% 44%
Fizyka PR 75% (70%) 48% 26%
Historia PR 62% 45% 31%
Wiedza o społeczeństwie PR 57% (58%) 38% 21%
Język niemiecki PR 70% 61% 35%

 

Informacje z życia szkoły


Aktualności