Odbiór świadectw maturalnych

 

We wtorek 9 lipca 2024 r. w godz. 09:00 – 15:00 zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego.
Świadectwa będzie można odebrać po 9 lipca w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Przypominamy, że absolwenci, którzy nie mają możliwości osobistego odbioru świadectwa maturalnego/aneksu do świadectwa maturalnego, mogą do tego upoważnić inną osobę.

Aby upoważnić inną osobę do odbioru ww. dokumentów, należy uprzednio złożyć w sekretariacie szkoły stosowne upoważnienie.
EG

 

Informacje z życia szkoły


Aktualności