Dzieje się w "Kazimierzu" - wrzesień 2022 r.

 • 1 września 2022 r.
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23.
  Msza św. w kościele pw. bl. Biskupa Władysława Gorala;
  Spotkanie w szkole uczniów z wychowawcami.
  Stanowisko dyrektora szkoły od roku 2022/23 obejmuje pani Joanna Szyszkowska dotychczasowa wicedyrektor szkoły i nauczycielka matematyki.

 • 6 września 2022 r.
  Spotkanie wychowawców z rodzicami wszystkich klas. Spotkanie pani dyrektor z rodzicami klas maturalnych – przekazanie istotnych wiadomości dotyczących matury 2023 r.

 • 8 września 2022 r.
  Integracja klas pierwszych - opieka: Agata Łaguna, Joanna Czerwonka, Klaudia Gajewska, Sebastian Biadun.

 • 9 września 2022 r. 
  Udział uczniów i opiekunek pani Izabeli Harasymiak - Krzyżanowskiej i Justyny Jasińskiej w uroczystości 30-lecia Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Teatrze Muzycznym.

 • 12 września 2022 r. 
  Udział klasy I A w warsztatach z biologii w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki - opieka : Izabela Harasymiak – Krzyżanowska.

 • 12-13 września 2022 r. 
  Warsztaty dla uczniów klas III-ich i II-ich w ramach projektu „Młodzi mają głos”.

 • 14 września 2022 r. 
  Udział klasy II A w warsztatach z biologii w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki - opieka: Izabela Harasymiak – Krzyżanowska.

 • 11-16 września 2022 r.
  Wycieczka krajoznawczo- turystyczna do Niemiec (Bawaria)
   – uczniowie z różnych klas szkoły – opiekunowie: Paweł Piskorz, Małgorzata Mozer, Joanna Szyszkowska.

 • 19 września 2022 r.
  Wyjście uczniów na pokazy z fizyki - opieka: Bartłomiej Brus.

 • 20 września 2022 r.
  Poznanie zasad egzaminu maturalnego nowej formuły. Spotkanie z ekspertami OKE.

 • 24 września 2022 r. 
  Pielgrzymka uczniów klas maturalnych do Częstochowy - opieka : Agnieszka Huszcz, Justyna Jasińska, Joanna Szyszkowska.

 • 26 – 28 września 2022 r.
  Wycieczka w Bieszczady klasy I B – opieka: Joanna Czerwonka.

 • 27 – 29 września 2022 r. 
  Wycieczka klas II A, II B oraz II C do Warszawy. W programie : poznanie Warszawy – jej tradycji, zabytków kultury i historii. Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, integracja i wspólne spędzanie czasu – opieka: Agnieszka Wronka, Joanna Kiereś – Łach, Łukasz Malawka.

 • 28-30 wrzesnia 2022 r.
  Próbne egzaminy maturalne CKE.

 • 30 września 2022 r.
  Wycieczka integracyjna klasy I C w ramach Dnia Chłopaka, film pt: „Bilet do raju” – opieka: Sebastian Biadun.

Informacje z życia szkoły


Aktualności