Mamy złotą tarczę w rankingu Perspektyw 2023!!!

Z wielką satysfakcją i radością informujemy, że nasze Liceum zdobyło złotą tarczę w XXV Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. Zajęliśmy 5 miejsce w Lublinie, 2 wśród liceów niepublicznych a 6 w województwie lubelskim!!!
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół (m.in. protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej). W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową w Polsce.

Jesteśmy dumni z osiągniętego sukcesu, tym bardziej, że potwierdza on słuszność filozofii pracy naszej szkoły, która ukierunkowana jest zarówno na edukację uczniów wybitnie zdolnych, jak również tych, którzy dzięki pracy własnej i pracy naszych nauczycieli osiągają znakomite wyniki w nauce.

Gratulujemy naszym nauczycielom, uczniom i rodzicom, których wsparcie i zaufanie są niezbędne w dobrej pracy szkoły!!!

 

Najlepsze licea perspektywy złota szkoła 2023