Paweł Bielak STYPENDYSTĄ Programu „ Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Miło nam poinformować, że Paweł Bielak - uczeń klasy IIIA naszego liceum został STYPENDYSTĄ 4. edycji Programu "Lider wiedzy i ochrony środowiska" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. 16 grudnia 2022r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom. Uczestnicy przedsięwzięcia przez pół roku realizowali różne zadania przyrodnicze, brali czynny udział w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze i ośrodki edukacyjne. Pogłębiali wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
Składamy serdeczne podziękowania:

- Pani Grażynie Joachimowicz - Prezesowi Fundacji Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie za wsparcie ucznia w realizacji projektu o ochronie przyrody w regionie lubelskim
oraz
- Pani dr hab. Małgorzacie Wrzesień z Katedry Botaniki, Mykologii i Ekologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za przybliżenie wybranych etapów badań dotyczących deficytu pokarmu dla zapylaczy w krajobrazie miejskim i rolniczym.

Opiekunem merytorycznym Pawła była nauczycielka biologii p. Izabela Harasymiak-Krzyżanowska.

Serdeczne gratulacje dla Pawła i Pani Izabeli Harasymiak-Krzyżanowskiej oraz życzenia dalszych sukcesów!!!

Lider wiedzy i ochrony środowiska

Lider wiedzy i ochrony środowiska