Finał konkursu "Człowiek w środowisku"

Konkurs człowiek w środowiskuW dniu 3 marca 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku”. W ramach przygotowania do I i II etapu konkursu, w roku szkolnym 2022/2023, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się Wielka Lekcja „Człowiek w środowisku” oraz laboratoryjne warsztaty tematyczne. W finale naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IIA o profilu biologiczno-chemicznym: Katarzyna Klecha, Jacek Tatara i Michał Michaluk (8 miejsce w konkursie!), którzy w nagrodę za uzyskane wysokie wyniki wyjadą w kwietniu na bezpłatne 2-dniowe warsztaty terenowe zorganizowane w Roztoczańskim Parku Narodowym.

Organizatorami konkursu byli:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie; Roztoczański Park Narodowy i Poleski Park Narodowy. Partnerami przy organizacji konkursu są: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie. Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” został objęty patronatem honorowym przez: JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresę Misiuk. Ponadto konkurs został objęty patronatem medialnym przez TVP3 Lublin, Radio Lublin i Kurier Lubelski.