Jubileuszowy XXV Przegląd Szekspirowski

Przegląd SzekspirowskiW dniu 18 marca 2023 roku w Centrum Kultury na ul. Peowiaków w Lublinie odbyła się uroczystość obchodów 25-lecia Ogólnopolskiego Przegladu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim. W uroczystości brali udział przedstawiciele lokalnych władz państwowych i samorządowych. Twórca Przeglądu - Pan Jerzy Wrzos został uhonorowany odznaczeniem Zasłużony dla Miasta Lublin od Prezydenta Miasta Lublina, Pani Ewa Chołojczyk, Prezes Zarzadu Fundacji "Ratione Fortes" organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie oraz współorganizatora Przeglądu Szekspirowskiego, otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublina. Część artystyczną jubileuszu przygotował lubelski Teatr "Panopticum" - wg scenariusza Pana Mieczysława WojtasaPana Jerzego Wrzosa, oprawę muzyczną przygotował Pan Piotr Tesarowicz, a w spektaklu wystąpił uczeń naszego Liceum Rafał Białek (kl. IV B)

Informacje z życia szkoły


Aktualności