Wydawanie puszek na akcje Twój Dar Serca dla Hospicjum do 21 kwietnia

Już po raz TRZYNASTY zapraszamy wszystkie szkoły z regionu Lubelszczyzny do udziału w Akcji Twój Dar Serca dla Hospicjum.

Szczegóły akcji znajdziesz w zakładce:

Twój dar serca

Szkoła → Projekty → Twój Dar Serca dla Hospicjum